จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายและยกตัวอย่างการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ได้

2.อธิบายพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออก พร้อมยกตัวอย่างสัตว์ที่แสดงพฤติกรรมนั้นๆได้

3.เข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ได้

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s