เนื้อหาบทเรียน

การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

       การตอบสนองต่อสิ่งเร้า หมายถึง การกระทำต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิต ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้ตัวอย่างสิ่งเร้า ได้แก่ การสัมผัส แสง เสียง อุณหภูมิ  ความชื้น ฯลฯ ทั้งพืชและสัตว์ มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าช่วยให้มีชีวิตอยู่รอดได้


การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

       พืชที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นแสง ได้แก่ การเปลี่ยนสีของดอกพุดตาน,การบานรับแสงของดอกแพรเซี่ยงไฮ้ คุณนายตื่นสาย ใบจามจุรี(หรือต้นก้ามปู), การหันเข้ารับแสงของดอกทานตะวัน,  การเจริญของลำต้นหรือกิ่งก้านขึ้นสู่อากาศเพื่อรับแสง,  การเจริญของรากลงสู่พื้นดินเพื่อดูดน้ำและแร่ธาตุ, การหุบใบของต้นไมยราบเมื่อถูกสัมผัส ฯลฯ

 

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

        ตัวอย่างสัตว์ที่ตอบสนองต่อการสัมผัส ได้แก่ แมว สุนัข กิ้งกือ  ตัวอ่อนของแมลงในระยะที่เห็นตัวหนอน สัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง เช่น ไส้เดือนดิน  แมลงสาบ  ค้างคาวจะหนีแสงหรือม่านตาของแมวจะหรี่ลงเมื่อมีแสงจ้า

แหล่งที่มา:http://school.obec.go.th/msp/p_page_4.htm

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s