การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต จึงต้องมีการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ให้ลูกหลานได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ เช่น การปรับตัว การตอบสนอง และพฤติกรรมบางชนิด เนื่องจากการรับความรู้สึก และมีการโต้ตอบสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวได้ไว
ซึ่งเรียกว่า สิ่งเร้า ส่วนพฤติกรรมหรืออาการที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์แสดงออกหรือปรากฏให้เห็นเมื่อถูกสิ่งเร้ามากระตุ้น ณ ชั่วขณะหนึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์หรือการแสดงออกเมื่อมีสิ่งมากระตุ้นสามารถมองเห็นได้ไม่ยากนักซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
1. สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นจากภายใน เช่น ฮอร์โมน ทำให้สัตว์ต่างเกิดความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกาย
2. สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ อาหาร น้ำ การสัมผัส การเคลื่อนไหว เป็นต้น ขั้นตอนแสดงดังกล่าวนั้นสัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายใน และภายนอกได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสิ่งเร้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความปลอดภัยและการอยู่รอดของชีวิต

แหล่งที่มา:http://www.thaigoodview.com/node/96798

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s