แบบทดสอบ

แบบทดสอบ เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์

คำชี้แจงในการทำข้อสอบ

1.ข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ 2 ชุด

2.ข้อสอบเป็นแบบ 4 ตัวเลือก ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ

คลิกเพื่อทำข้อสอบ เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s